Casino

Nieuwe stortingslimieten

In België geldt er voor online kansspelen vanaf 20 oktober 2022 een nieuwe stortingslimiet van €200 per week. Je kunt deze laten opheffen door een aanvraag in te dienen bij je online casino. De kansspelcommissie zal je verzoek binnen 72u bekijken en nadien kan het belgische casino je limiet verhogen of opheffen.

Nieuwe wetgeving

De nieuwe stortingslimiet wordt opgelegd door het koninklijk besluit van 19 juni 2022. De speellimiet geldt voor alle kansspelen, dus ook voor sportweddenschappen of poker. Dit besluit is op 20 juli gepubliceerd in het Belgische Staatsblad en is geldig 3 maanden na de publicatie, dus op 20 oktober. Je kan de officiële mededeling van de Belgische Kansspelcommissie op volgende link bekijken: Communicatie Speellimiet.

Spelers die bij de Nationale Bank van België geregistreerd staan als wanbetaler in het bestand van de centrale voor kredieten aan particulieren worden geweigerd bij aanvraag voor het opheffen van de limiet.

Spaarvarken en hamer rechter

Stortingslimiet opgeheven voor 20 oktober 2022

Als je de stortingslimiet van je account al voor 20 oktober 2022 hebt opgeven moet je opnieuw een aanvraag indienen. Het koninklijke besluit bepaalt dat alle bestaande speellimieten bij de inwerkingtreding van het nieuwe besluit moeten worden teruggebracht naar 200 euro.

Oude regels

Bij de invoering van de Belgische Kansspelwet voor online kansspelen in 2010 waren er geen speel- of stortingslimieten. De originele kansspelwet kwam er op 7 mei 1999, toen was er nog geen sprake van online kansspelen of limieten hierop. De eerste limiet kwam er met Artikel 6, §1, 1° van het besluit van 25 oktober 2018, toen werd de limiet €500 per week. Het nieuwe koninklijke besluit verlaagd deze limiet dus naar €200.